עיריית ירושלים

עיריית ירושלים – ארנונה (טלפון)

עיריית ירושלים ארנונה – שירות לקוחות

עירית ירושלים שואפת לשיפור מתמיד תוך הקשבה לתושבי העיר.

במוקד עיריית ירושלים שירות לקוחות ניתן לקבל מענה יעיל, מהיר ואדיב
במגוון אפיקים ביניהם
:

  • ארנונה ומים
  • סיוע ממחלקות העירייה השונות
  • שירותי עירייה
  • דיווח על מפגעים
  • מידע על אירועים

חיוג למוקד השירות מכל טלפון:

1-900-721-479

עיריית ירושלים טלפון ישיר – מוקד שירות

שם האגף ושעות קבלת הקהל​

אגף השומה והגבייה

ימים א' ב' ד' ה' בין השעות 08:00-13:00 ובימי ג' בין השעות 15:00-18:00 בלבד ​​

האגף לשירותי חניה
ימים א'-ה' : 08:00-13:00, אחה"צ ביום ג': 16:00-18:00 ​

חובות חניה
ימים א',ב',ד',ה' – 08:00-13:00
יום ג' – 18:00 – 15:00 בלבד

האגף לקידום עסקים

ימים א', ב', ד', ה': 08:30-11:30 בימי ג': 14:00-17:00.

האגף לרישוי ופיקוח

קבלת קהל – א',ג',ה' בין השעות 08:00 – 12:00 בתיאום מראש בלבד.​

אגף תכנון העיר

שעות קבלת קהל במחלקת מידע ומיפוי: ימים א' ג' ה' בשעות 12:00 – 8:00 יום ג' גם
בשעות 16:00 – 18:00 – בתאום מראש .

קבלת קהל במחלקת תכנון עיר: בהתקשרות טלפונית או בדוא"ל ישירות לאדריכל האחראי על האזור.

שעות קבלת קהל במחלקה למדיניות התכנון: ימים א', ג', ה' בין השעות:
09:00 12:00 ביתר הימים והשעות- קבלת קהל רק לפי תיאום פגישה מראש.

שעות קבלת קהל במחלקה לבקרת תכניות ממוחשבות:
ימים א' – ה' , 7:30 – 16:00, ​

רכש ואספקה

א – ה, 08:00 – 15:00

אגף הרווחה, מינהל שירותי קהילה

קבלת קהל מתבצעת בלשכות הרווחה על פי אזור המגורים של הפונה המבקש את שירותי האגף.
שעות פעילות לשכות הרווחה בין השעות 8:30 ל- 15:30 בתאום מראש.

אגף התברואה

בתיאום מראש​

אגף חרום ובטחון

מועדי קבלת קהל: במהלך כל יום העבודה באמצעות קציני הביטחון ובאמצעות מוקד העירייה. ​

האגף לשיפור פני העיר

יום ג' בין השעות: 9.30-12.30
יום ה' בין השעות: 16:00 -12:00

האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות

עובדי האגף עומדים לרשות הקהל כל שעות העבודה א' – ה' 08:00-16:00.

מנח"י – מינהל חינוך ירושלים

שעות קבלת קהל בגני ילדים: ימים א',ג',ה' בין השעות 13:00-9:00
שעות קבלת קהל בחינוך מזרח ירושלים: בימים א' – ה' בין השעות 13:00-8:00
שעות קבלת קהל במדור למוסדות חינוך: ימים א' ו – ג' בין השעות 12:00-9:00
המחלקה לרישום והעברות:שיבוץ ,רישום , והעברות ילדים בביה"ס היסודיים ,
טיפול בקובץ תלמידים בימים א, ג, ה, בין השעות 9.00- 13.00,
המדור למנהל הכספים: ימים א,ג,ה בין השעות 9:00-12:00.​

המורשה לטיפול בתלונות הציבור

קבלת קהל בימים א – ה בין השעות 15:00-09:00.
שירות נגיש מותאם לאנשים עם מוגבלות.
בימים א-ה בין השעות 9:00-12:00 בקומת הכניסה.

תרבות תורנית 
ימים א' – ד': 10:00 – 14:00 ​

מחלקת יישום חוק חופש המידע

א' ו ד': 11:00-09:00 | יום ב': 17:00-15:00

היועץ המשפטי – מחלקת תביעה

ימים א' – ה': 12:30 – 8:30

​מענה טלפוני וכן לצורך הגשת מסמכים –
ימים א' – ה': 12:30 – 8:30

חיוג למוקד עיריית ירושלים שירות לקוחות מכל טלפון:
1-900-721-479  

 

מה דעתכם על המוקד העירוני של עיריית ירושלים? אנא כתבו לנו:

 ykpui ghrhh, hruakho

עיריית ירושלים

עיריית ירושלים ארנונה

גוף השלטון המקומי, במעמד של עירייה, האחראי לניהולה השוטף של העיר ירושלים. ככל רשות מקומית,
עוסקת עיריית ירושלים בעניינים מוניציפליים כמו חינוך, תרבות, רווחה, תשתיות, ניקיון, תברואה ועוד.
מעמדה המיוחד של ירושלים ומאפייניה כבירת מדינת ישראל ומושב מוסדות השלטון, כעיר מקודשת ליהדות,
נצרות ואסלאם, כמוקד של סכסוך בינלאומי ומתיחויות מדיניות, וככרך בעל הרכב דמוגרפי סבוך ומפולג במיוחד
– מציבים בפני עיריית ירושלים אתגרים שאין דומה להם.

בראש הפירמידה הפוליטית של עיריית ירושלים עומד ראש העירייה, הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות אישיות.
במקביל לבחירת ראש העירייה נבחרים, בפתק הצבעה נוסף ובמעטפה נפרדת, חברי מועצת העירייה המתמודדים
ברשימות שונות, שאינן בהכרח מקבילות לרשימות המתמודדות בפוליטיקה הלאומית.

ראש העירייה, בדומה לראש ממשלה, נזקק לתמיכת רוב של חברי המועצה שנבחרה, ועל כן ירכיב בדרך כלל
קואליציה עירונית ליצירת רוב במועצת העירייה, אשר יעניק לו גיבוי וחופש פעולה לניהול ענייני העיר. בכירי רשימות
הקואליציה מתמנים על פי רוב לסגניו, אוחזים בתיקים נושאיים שונים של אחריות לניהול ענייני העיר, ומהווים יחד
עם ראש העירייה את "הנהלת העירייה" – היא ה"קבינט" המוניציפלי.

בנוסף, חברים בהנהלה מספר חברי מועצה "מחזיקי תיקים" שאינם סגניו של ראש העיר. יתר חברי
המועצה שאינם חברי הנהלה פועלים בוועדות השונות,  המורכבות מאנשי רשימות שונות מן הקואליציה
והאופוזיציה. מועצת עיריית ירושלים מונה 31 חברים (כולל ראש העיר), ומתאפיינת בנוכחות בולטת
במיוחד של חברי מועצה דתיים וחרדים – עובדה הנגזרת מן ההרכב הדמוגרפי של העיר.

בולטת בהיעדרה נציגות משמעותית של המגזר הערבי בעיר, המהווה שליש מאוכלוסייתה זאת משום נטייתם של
ערביי מזרח ירושלים להימנע מלבחור, ולהיבחר למוסדות השלטון המקומי. למידע ופרטים נוספים על העירייה
ומוסדותיה אפשר להתקשר אל עיריית ירושלים טלפון ישיר – 1-900-721-479.

קריית עיריית ירושלים

בנויה סביב כיכר ספרא וגן דניאל, הוקמה בשנות ה-90 של המאה ה-20, וקיבצה לתוכה את כל הפעילות
של עיריית ירושלים שהייתה עד אז ממוקמת ב-32 מבנים שונים ברחבי העיר ירושלים. אתר קריית העירייה
נבחר באמצע שנות ה-80 בשל מיקומו במרכז העיר, בין מזרחה ומערבה של העיר, בסמוך לעיר העתיקה
של ירושלים ועל הרחוב הראשי (יפו).

בשל מיקום זה, המצוי במרכז העיר, נשקלו שיקולים תכנוניים רבים במטרה לא לפגוע בצביון האדריכלי-היסטורי
של האזור, ולאפשר שימוש במבנים לצורכי העירייה. שיקולים אלה הביאו להגדרת מספר מבנים היסטוריים
ששומרו ושופצו, ולהקמת שני מבנים שהעיקרית בהן היא כיכר ספרא המהווה כיכר מרכזית לכנסים.

כיכר ספרא

בכיכר מצוי ערב רב של סגנונות אדריכליים. הבניינים החדשים שתוכננו בשלהי המאה ה-20 מצליחים להשתלב
בבניינים שתוכננו מאה שנים קודם לכן תוך הצלחה ביצירת הוד ממלכתי רשמי.

התוכנית יצרה שלוש כיכרות ציבוריות, כל אחת בעלת אופי שונה, והצליחה לשלב את הצורות האדריכליות
המסורתיות של ירושלים לבנייה המודרנית. שימור המבנים ההיסטוריים הצליח לאזן בין רגישויות פוליטיות,
דתיות והיסטוריות במתחם בעל היסטוריה תרבותית ארוכה, וסיום עבודות הבנייה מעיד על הצלחת האיזון
בין הגורמים הפוליטיים והדתיים השונים.

** עיריית ירושלים שירות לקוחות – 1-900-721-479 – עיריית ירושלים טלפון ישיר **

www.jerusalem.muni.il