ביטוח לאומי טלפון

ביטוח לאומי שירות לקוחות (טלפון)

המוקד הטלפוני הארצי של ביטוח לאומי שירות לקוחות מספק מידע מקיף וסיוע בנושאים הבאים:

 • מידע כללי 
 • בירורים – מידע אישי
 • מידע על סניפים קרובים למקום מגורייך
 • הזמנת אישורים – האישור יישלח לביתך בדואר
 • זכויות מבוטחים
 • דמי ביטוח
 • תשלום חובות בדמי ביטוח באמצעות כרטיס אשראי כולל מידע על יתרת החוב.
 • הזמנת שוברי תשלום
 • הזמנת טפסים ריקים וחוברות הסברה.

חיוג למוקד המידע של הביטוח הלאומי מכל טלפון:
6050* או 04-8812345

ביטוח לאומי טלפון ישיר – מספר גישה ארצי

מה דעתכם על מוקד ביטוח לאומי שירות לקוחות? אנא כתבו לנו: 

ykpui chyuj ktunh

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא הגוף הציבורי הממונה על גביית ביטוח הבריאות הממלכתי משכירים ועצמאיים,
על הגדרת המצבים הרפואיים של אנשים הסובלים מנכות רפואית קבועה או זמנית, ועל מתן קצבאות וגמלות
שונות למבוטחים בהתאם למצבם.  המנגנון מטרתו להגן על האזרח במישור הכלכלי. סוגי המצבים המזכים
בתשלום מהביטוח הלאומי:

 • אבטלה שלא מרצון (פיטורין, תאונת עבודה, מחלה)
 • אסונות משפחתיים (מות המפרנס במשפחה)
 • נכות מלידה/תאונה/מחלה.
 • אסונות טבע
 • עוני.
 • תשלומי פנסיה לאחר פרישה לגמלאות.
 • חופשה בשל הריון או לידה.
 • פגיעה בשל מלחמה או פעולות טרור.

חלק מסוגי התמיכה מוגבלים בזמן (דמי אבטלה) בעוד שאחרים אינם מוגבלים (קצבת נכות). חלק מסוגי
התמיכה מוגבלים בהתאם למצבו הכלכלי של המבוטח (השלמת הכנסה) בעוד שאחרים אינם מותנים
במצב הכלכלי (חופשת לידה). חלק מסוגי התמיכה מיועדים לשכירים בלבד (דמי אבטלה) בעוד שחלקם
מיועדים לשכירים ועצמאיים כאחד (תאונת עבודה). מנגנון הביטוח הלאומי נועד לוודא במידת האפשר
כי רק הזכאים באמת לתשלומי התמיכה אכן מקבלים אותם.

זכויות רפואיות אלו מיועדות לאפשר אמצעי מחיה למי שאינו מסוגל לפרנס את עצמו. ולאפשר רמת חיים
סבירה לנכים, קשישים ובעלי מוגבלויות. מימוש זכויות רפואיות אלו מותנה בעמידה בדרישות שונות,
הגשת מסמכים, הכרה בנכות של ועדה רפואיות וביצוע בדיקות שונות.

ביטוח לאומי שירות לקוחות – שירות לקשיש

אחד מתנאי הזכאות לקצבת זקנה הוא הגעה לאחד משני גילאים "קובעים" לצורך מימוש הזכאות לקצבה זו.
גיל פרישה – גיל בו קיימת זכאות קצבת זקנה. רק אם הכנסה מעבודה אינה עולה על סכום ההכנסה המרבית
שקבע הביטוח הלאומי, והכנסה שלא מעבודה אינה עולה על כפליים ההכנסה המרבית. גיל הזכאות לקצבת
זקנה- הגיל שבו ניתנת הקצבה לכל מבוטחי הביטוח הלאומי ללא קשר להכנסות.

גמלת סיעוד

גמלה שברוב המקרים אינה ניתנת בכסף אלא בשעות טיפול. מיועדת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה ונזקקים
לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום, וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם. במידה ונמצא
שהקשיש נזקק לעזרה רבה והתקבלה החלטה מצד הקשיש והמשפחה על העסקת מטפל ל-24 שעות
(עובד זר) ניתן להמיר את שעות הזכאות להשתתפות של הביטוח הלאומי במימון העובד הקבוע.

שירות ייעוץ לקשיש מביטוח לאומי

בכל סניפי הביטוח הלאומי קיים מוקד ייעוץ לקשיש ומשפחותיהם. דרך נוספת לקבל שירותי ייעוץ הוא
על ידי חיוג למוקד ביטוח לאומי טלפון ישיר ושיחה עם גמלאים צעירים יחסית אשר עברו הכשרה בתחום
ויודעים לטפל בבעיות שונות שעולות בחייו של הקשיש או להפנותו לטיפול מתאים. בנוסף לייעוץ הניתן
בסניף ישנם מתנדבים שמגיעים לבית הקשיש (בהתאם לצורך).

ביטוח לאומי טלפון ישיר –6050* או 04-8812345

www.btl.gov.il