הצהרת הון

הכוונה להגשה הצהרת הון עוסק פטור

כל עסק מקבל בשלב מסוים בקשה להצהרת הון. עסקים חדשים לרוב יקבלו בשנתיים הראשונות לפעילות העסקית שלהם וכן, לאחר מכן בכל 5 שנים יתבקש להכין שוב הצהרה מעודכנת. הצהרת הון היא למעשה מסמך שמסכם את כל הנסכים הכספיים וההתחייבויות בנקודת זמן מסוימת. מדובר על מילוי טופס של רשות המיסים שבו מצהירים על כל אחד ממקורות ההון שיש ברשותכם לרבות חסכונות, נכסים של העסק, פנסיות, ציוד אישי ועוד.

הצהרת הון – מה זה אומר בעצם?

הצהרת הון היא למעשה דרך של רשות המיסים לבדוק האם ההכנסות המדווחות של החייב במס בדוחות השנתיים של העסק תואמות את ההכנסות וההוצאות האמיתיות שלו. אם קיבלתם דרישה להצהרת הון, אין צורך להיבהל שכן, כל בעל עסק מקבל כל פרק זמן כלשהו את הדרישה להצהרת הון, אך חשוב מאוד שלא להקל ראש ולמלא את ההצהרה בצורה מקצועית וזאת בכדי למנוע הסתבכות מול רשויות המס בשל עניינים טכניים הנוגעים לחוסר תשומת לב וחוסר הבנה.

להצהרת הון יש למעשה שני חלקים: חלק אחד נוגע לצד העסקי ובו יש לדווח על הנכסים, ההתחייבויות וההון שיש לעסק. החלק השני נוגע להון הפרטי של האדם ובו יש צורך לדווח על נכסים והתחייבויות שיש לכם כאנשים פרטיים. חשוב לדעת כי המישור האישי נוגע גם אליכם אך גם לנתונים של משק הבית לרבות ההון שיש לבני הזוג ואף לילדים שאינם בגירים.

הצהרת הון ראשונה

כל הצהרת הון מהווה למעשה רישום והגשה של דוח שמסכם את כל הכספים והנכסים שיש לכם לרשויות המס. חשוב להבין כי מבחינה טכנית אין הבדל בין הצהרת הון ראשונה לבין הצהרות הון שיגיעו אחריה. כל הצהרות הון חייבות לשקף בצורה הטובה והמדויקת ביותר את המצב ההוני שלכם ברגע מסוים כאשר לרוב יהיה מדובר על שנת המס שחלפה. חשוב לדייק בהצהרת ההון הראשונה ולא לפספס אף נכס, התחייבות או הון שעלולים ליצור פער בהצהרות ההון העתידיות.

לאחר שמגישים את הצהרת ההון השנייה ואת ההצהרות שבאות אחריה, ברשות המיסים מעריכים השוואה להצהרה הקודמת ומחשבים האם ההון הנוכחי בכל הצהרה תואם את ההון שדווח בעבר, בהתחשב להכנסות העסקיות שלכם, הכספים והנכסים אחרים שנוספו לכם.  הבדיקה כמובן תתחשב גם בהוצאות שלא קשורות רק בעסק כגון: הוצאות מחייה כלליות. בכדי לבצע את ההשוואה רשות המיסים נעזרת בטבלאות שמשכללות את עלויות המייה הממוצעות ומכלילה אותם בחישוב ובצורה זאת בודקת האם יש התאמה כספית בין ההון שמצהירים עליו לבין הדוחות השנתיים שבהם מדווחם על ההכנסות וההוצאות של העסק.

כיצד ממלאים הצהרת הון?

בין אם מדובר על הצהרת הון עוסק פטור ובין אם מדובר על הצהרת הון עוסק מורשה, היא תכלול כאמור את כל ההון והנכסים הקשורים לעסק ואת כל הכספים והנכסים. הטופס כולל כמה חלקים: נכסים ונדל"ן, כספים שיש לכם בבנק כגון: פיקדונות, חשבונות מט"ח, חשבון השקעות וכסף בעובר ושב. כמו כן יש לכלול את כל ההתחייבויות הכספיות כגון: הלוואות או כל התחייבות אחרת, חלק נוסף הוא החלק של מתנות משמעותיות שאתם או בני המשפחה שלכם קיבלתם, כספים מאירועים משפחתיים וכן הלוואות, חלק נוסף נוגע לרכבים, רכוש והוצאות נוספות כאשר יש לציין את כמות הרכבים והסוג שלהם וכן הוצאות רכש שיכולות להיות משמעותיות כגון: חופשות יקרות מעל הממוצע ועוד.